Desfăşurarea concursului InfoEducaţie 2016

06.05.2016 08:30

Etapa judeţeană
Concursul se desfasoara la Colegiul Spiru Haret Ploiesti in data de 14 mai 2016.
Concursul va începe la ora 9.00.

Concursul Infoeducație cuprinde următoarele secțiuni:

            a) Software cu caracter educațional;

            b) Software utilitar/Mobile;

            c) Web;

            d) Roboți;

            e) Multimedia.

Elevii vor fi prezenți în laboratoarele din centrul de concurs, la ora 8.30, în vederea instalării aplicațiilor.
Lucrările informatice vor fi prezentate în concurs pe suport amovibil și/sau online.
Fiecare lucrare va fi însoțită de o scurtă documentație tehnică și de un fișier README în care sa fie specificată orice componentă din proiect (fotografii, paragrafe de text, cod binar, cod sursă etc.) care nu au fost realizate de autorul/autorii lucrării.
Nerespectarea acestei reguli atrage după sine notarea lucrării cu punctaj 0.

În cazul în care lucrarea a fost realizată în echipă de 2 elevi se va preciza, în fișierul README, rolul fiecărui component al echipei de realizare a proiectului.

Lucrările vor fi evaluate utilizând criteriile de jurizare elaborate la fiecare etapă.
Fiecărei lucrări îi vor fi alocate maximum 15 minute pentru prezentare.