Criterii de jurizare - Infoeducație

Criterii InfoEducatie

Document orientativ

 

 

 

Disclaimer

 

Web.docx (18,4 kB)

Web.pdf

 

Criteriile de mai jos nu sunt finale si pot suferi modificari, desi acest lucru este putin probabil.

Ponderea fiecarui criteriu va fi stabilita la sedinta tehnica a comisiilor , iar forma finala a criteriilor impreuna cu ponderile vor fi facute cunoscute concurentilor inainte de concurs

Criteriile nu sunt ordonate in ordinea importantei.


Pagini web______________________________________


    1. Utilizabilitate (usurinta de utilizare).

        Site-ul trebuie sa fie usor accesibil categoriei de utilizatori careia se adreseaza. Informatia trebuie sa fie usor accesibila si usor de gasit, continutul lizibil si informatia clara si concisa.

    2. Continut si functionalitati

        Se va puncta gradul in care continutul site-ului (atat static cat si dinamic) acopera scopul propus. Vor fi evaluate utilitatea si corectitudinea informatiilor prezentate. Complexitatea scopului propus va constitui un plus.


    3. Design

Se vor lua in considerare atat calitatea designului cat si felul in care acesta este potrivit scopului propus al site-ului. Unitatea si identitatea site-ului vor fi punctate tot la acest criteriu.

   

    4. Programare

Corectitudinea utilizarii tehnologiilor, aderarea la standarde, compatibilitatea intre browsere, modul in care elevul si-a conceput si structurat proiectul din punct de vedere tehnic.


OBS:

    * originalitatea proiectelor va constitui un plus

* nu vor fi punctate acele parti ale proiectului care nu sunt concepute de autor (design bazat pe template-uri, scripturi de pe internet).

* in cazul in care autorul isi asuma realizarea unor parti care apoi se dovedesc a nu fi de conceptie proprie, lucrarea va fi descalificata.


 

Software utilitar

   

 

Utilitar.docx (19,8 kB)

Utilitar.pdf

 

 

1. Functionalitatea/Utilitatea

        Se va puncta gradul in care proiectul acopera ceea ce isi propune. Facilitatile suplimentare vor constitui un avantaj, cat si complexitatea scopului propus. Aparitia erorilor de functionare vor fi depunctate.

            2. Interfata

Calitatea interfetei este un lucru care poate face diferenta intre un produs de succes si un esec. Deasemenea, se va puncta felul in care conceperea interfetei, atat din punct de vedere grafic cat si ca organizare, este potrivita pentru categoria de utilizatori careia se adreseaza produsul.

   

            3. Programare

Organizarea din punct de vedere conceptual, cat si corectitudinea codului, scalabilitatea. Usurinta de extindere si fiabilitatea sunt parti esentiale ale unui produs software.

Prezenta comentariilor si a documentatiei proiectului constituie un bonus.

   

            4. Tehnologii

        Folosirea intr-un mod corect a tehologiilor potrivite pentru atingerea scopurilor      

                    proiectului va fi punctata pozitiv.

       

OBS:

* gestionare corecta a resurselor de sistem (procesor,ram si memorie fizica pe disc)

  vor fi punctate

    * originalitatea proiectelor va constitui un plus

* nu vor fi punctate acele parti ale proiectului care nu sunt concepute de autor

* in cazul in care autorul isi asuma realizarea unor parti care apoi se dovedesc a nu fi de conceptie proprie, lucrarea va fi descalificata.

* portabilitatea si compatibilitatea in functie de scopul declarat al proiectului vor constitui un plus

* absenta unui kit/script de instalare  (pentru utilizatorii obisnuiti) va fi depunctata.     

  Programele care presupun copierea unui singur director nu necesita un kit de instalare.

 

 


Software educational


   Educational.docx (16,6 kB)

 Educational.pdf

            1. Utilizabilitate (usurinta de utilizare).

        Soft-ul trebuie sa fie usor de utilizat si folosit, mai ales de catre elevi. Continutul trebuie sa fie usor de accesat, organizat intuitiv. Informatia trebuie prezentata lizibil, clar, iar interfata trebuie sa fie ergonomica.

 

2. Continut si functionalitati

        Continutul este un punct extrem de important al unui produs educational, scopul sau fiind acoperirea unui anumit subiect stiintific. Se va puncta calitatea continutului si gradul in care proiectul acopera ceea ce isi propune. Vor fi punctate si facilitatile suplimentare - demonstratii, interactivitate, teste, etc, cat si complexitatea scopului propus.

Prezenta bug-urilor sau aparitia de disfunctionalitati vor fi depunctate.

            3. Interfata

Se va puncta felul in care conceperea interfetei, atat din punct de vedere grafic cat si ca organizare, este potrivita pentru categoria de utilizatori careia se adreseaza produsul.

   

            4. Programare

Organizarea din punct de vedere conceptual, cat si corectitudinea codului, scalabilitatea, usurinta de extindere sau fiabilitatea sunt parti esentiale ale unui produs software. Acest criteriu evalueaza proiectele din acest punct de vedere. Prezenta comentariilor si a documentatiei proiectului constituie un bonus.


OBS:

    * originalitatea proiectelor (si a continutului) va constitui un plus

* nu vor fi punctate acele parti ale proiectului (inclusiv continutul) care nu sunt concepute de autor

* in cazul in care autorul isi asuma realizarea unor parti care apoi se dovedesc a nu fi de conceptie proprie, lucrarea va fi descalificata.

* usurinta de integrare in platforme de educatie a produsului va constitui un plus

* absenta unui program de instalare (pentru utilizatorii obisnuiti) va fi depunctata.


Aceste criterii au fost propuse de Octavian Costache si discutate cu juriile InfoEducatie 2004, 2005, etc

 

 Multimedia

 

 

Multimedia.docx (17,8 kB)

Multimedia.pdf

 

 

        1. Originalitatea temei, precum şi alegerea şi argumentarea ei.


        2. Idee, mesaj;

    OBS. Publicul ţintă (cui transmiteţi)


        3. Concepţie artistică şi creativitate;


        4. Impactul emoţional;


5. Complexitatea tehnică a realizarii proiectului.

OBS. Programele folosite pentru realizarea proiectului


6. Calitatea sonoră (muzică, sunet);


7. Exprimarea: claritate, coerenţă, logică, corectitudine;
Multimedia

 

        1. Calitatea expunerii(Impresie artistică)

În cadrul acestui criteriu se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 • Impactul emoţional: folosirea adecvată a culorilor, contrastelor, imaginilor, elementelor multimedia utilizate etc.;
 • Exprimarea: claritate, coerenta, logica, corectitudine, adecvarea la subiect;
 • Caracterul persuasiv al prezentării; descrierea experienţei de învăţare pe parcursul elaborării materialului;
 • Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual;
 • Efectele de animaţie şi îmbinările sunet-imagine să fie realizate potrivit informaţiei prezentate;
 • Calitatea si relevanţa informaţiilor;
 • Conţinutul lucrării să fie relevant, folositor, captivant şi stimulativ pentru public (atât ca text cât şi ca imagini, elemente multimedia utilizate etc.).

        2. Concepţie artistică şi creativitate

    În cadrul acestui criteriu se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 • Idee, mesaj: reflectarea temei propuse, modul în care este exprimată şi dezvoltată;
 • Conceptul să fie creativ, uşor de identificat si coerent.

        3. Design

    Se vor lua in considerare atat calitatea designului căt şi felul în care acesta este potrivit temei şi adecvat utilizatorilor. Design-ul să fie suficient de diversificat pentru a păstra atenţia utilizatorilor

 

      4. Complexitatea tehnică a realizării proiectului

Sistematizarea informaţiilor de specialitate şi a celor privind tehnologia informaţională utilizată;

 • Interactivitate;
 • Sincronizarea dintre imagine şi sunet;
 • Utilizarea efectelor artistice prin filmări speciale, reducerea zgomotelor din momentul filmării vor constitui un plus.
 • Mixajul dintre dialog, imagini si sunet

OBS:

* originalitatea proiectelor (si a continutului) va constitui un plus

* nu vor fi punctate acele parti ale proiectului (inclusiv continutul) care nu sunt concepute de autor

* Prezenta bug-urilor sau apariţia de disfuncţionalităţi vor fi depunctate

* in cazul in care autorul isi asuma realizarea unor parti care apoi se dovedesc a nu fi de conceptie proprie, lucrarea va fi descalificata. 

Roboti si software pentru controlul masinariilor

 

 

Roboti.docx (21,3 kB)

Roboti.pdf

 

1. Programare

        Corectitudinea codului, eficienţa acestuia, scalabilitatea, usurinţa de extindere .

 

2. Utilitate

        Se va verifica măsura în care sunt satisfăcute obiectivele stabilite şi dacă rezultatul justifică eventualele costuri făcute.

 

3. Functionalitate

        Multi-funcţionalitate, flexibilitate şi/sau robusteţe.

 

4. Complexitate

Complexitatea structurii mecanice

    Dacă robotul prezintă o structură fixă sau îşi schimbă în mod dinamic structura pentru a putea îndeplini scopul propus. În cazul unui robot a cărui structură nu este fixă, se va ţine cont dacă îşi poate schimba forma numai într-un număr destul de limitat de configuraţii geometrice sau se poate reconfigura geometric (atât autonom cât şi dinamic) într-o varietate de forme pentru a se putea adapta cel mai bine mediului de lucru(terenului) cât şi sarcinii pe care acesta trebuie să o îndeplinească Posibilitateaa robotului de a se adapta schimbărilor din mediul înconjurător şi/sau schimbărilor interne care au loc în structura sa (cum este cazul bruiajelor funcţionale sau al defectării unor module). Acest criteriu va constitui un plus.

 

Complexitatea mişcării

Prezenţa cuplelor mobile în structura robotului va constitui un plus

    Generarea mişcării: autonomă sau semi-autonomă în vederea reducerii intervenţiei omului în cadrul operaţiei de generare a unei mişcări a robotului

Complexitatea programării microcontrolerelor şi a senzorilor

    Numărul de microcontrolere folosite pentru gestionarea întregului sistem(arhitectura sa, tipul de comunicaţii dintre module, comunicaţiile dintre modulele interne şi un alt calculator extern cu rol de „dispozitiv master” aflat la distanţă etc.).

Abordarea globală modulară

    Legătura sistemului cu lumea exterioară, posibilităţile de comunicare cu alte sisteme similare, compatibilitatea cu sisteme de alta natură, posibilitatea includerii sistemului într-unul mai complex sau posibilitatea includerii altor sisteme.

 

OBS:

*Inovaţia, interfata, impactul vizual, design-ul, prezentarea, elaborarea documentaţiei de utilizare a sistemului vor constitui un plus.

*Eficienţa economică a sistemului(raportul dintre rezultatul sau rezultatele directe sau indirecte obţinute prin implementarea şi folosirea sistemului şi totalitatea costurilor de realizare să fie cât mai mare) va constitui un plus

* originalitatea proiectelor (si a continutului) va constitui un plus

* nu vor fi punctate acele parti ale proiectului (inclusiv continutul) care nu sunt concepute de autor

* in cazul in care autorul isi asuma realizarea unor parti care apoi se dovedesc a nu fi de conceptie proprie, lucrarea va fi descalificata.


Premiile se acorda pe sectiuni astfel:

- PREMIUL I: 81-100 puncte

- PREMIUL II: 71-80 puncte

- PREMIUL III: 61-70 puncte

- MENTIUNE: 50-60 puncte